ONYX酒店集团缅怀泰国普密蓬国王

戶型

香港莎玛中环

Studio

 • 面积
  45
  平米
 • 最多可入住人数
  2
 • Max. Adults
  2

One Bedroom

 • 面积
  70
  平米
 • 最多可入住人数
  2
 • Max. Adults
  2

Luxury One Bedroom

 • 面积
  90
  平米
 • 最多可入住人数
  2
 • Max. Adults
  2

Two Bedroom

 • 面积
  115
  平米
 • 最多可入住人数
  4
 • Max. Adults
  4

Penthouse

 • 面积
  186
  平米
 • 最多可入住人数
  2
 • Max. Adults
  2

香港莎玛中环服务式公寓

 • 香港中环卑利街26号2楼
 • 电话: +852 2103 1713
 • 传真: +852 2103 1700
Check-in time: 14:00 hrs
Check-out time: 12:00 hrs