ONYX酒店集团缅怀泰国普密蓬国王

图片集

香港莎玛炮台山

全景漫游

Virtual Tour - Shama Fortress Hill Hong Kong

香港莎玛炮台山服务式公寓

  • 香港北角英皇道151号2楼
  • 电话: +852 3711 2888
  • 传真: +852 3711 2777
Check-in time: 14:00 hrs
Check-out time: 12:00 hrs