ONYX酒店集团缅怀泰国普密蓬国王

图片集

香港莎玛荷李活

全景漫游

Virtual Tour - shama hollywood, hong kong

香港莎玛荷李活服务式公寓

  • 香港中环荷李活道52号
  • 电话: +852 2103 1713
  • 传真: +852 2103 1700
Check-in time: 14:00 hrs
Check-out time: 12:00 hrs