Shama Daqing Heilongjiang

联系方式及相关政策

  • No. 64 Zhong Qi Road, Century Avenue, Sartu District, Daqing, Heilongjiang
  • 传真: +86 459 6838888
  • 咨询 +86 459 6589988
  • 咨询
  • 入住: 14:00
  • 退房: 12:00
  • 办理入住时需要出示预订时使用的信用卡以进行确认。

我们接受国际通用信用卡

Visa master americanexpress unionpay